Sejmik udzielił spółce InnoBaltica zgody na wdrożenie nowego systemu biletowego

W poniedziałek, 24 września 2018 r., podczas wyjazdowej sesji w Słupsku, Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie powierzenia spółce InnoBaltica części zadań własnych województwa  w zakresie transportu publicznego. To samo zrobiły kilka dni później Rady Miasa Gdańska i Gdyni.

To ważny dokument, ponieważ od niego zależy uzyskanie środków na utworzenie na Pomorzu systemu, który ma duże znaczenie dla jakości życia mieszkańców. Mowa o Platformie Zintegrowanych Usług Mobilności, którą potocznie nazywamy wspólnym biletem, a która de facto jest ujednoliconym systemem poboru opłat oraz systemem informacji pasażerskiej (planerem podróży). System ten ma wdrożyć spółka InnoBaltica. 

Po wielu miesiącach negocjacji udało się osiągnąć porozumienie pomiędzy trzema największymi organizatorami transportu publicznego w województwie, a zarazem trzema właścicielami spółki: Gminą Miasta Gdańsk, Gminą Miasta Gdynia oraz Województwem Pomorskim. Każdy z tych trzech podmiotów, powierzając wykonanie niektórych zadań własnych w zakresie transportu zbiorowego spółce InnoBaltica, umożliwia jej tym samym uzyskanie dofinansowania budowy PZUM ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Przypomnijmy: InnoBaltica uzyskała już dwa unijne źródła finansowania związane z projektem PZUM. Fundusz Interreg Południowy Bałtyk pokrywa 85 proc. kosztów przeprowadzenia m.in. pilotażu (uzyskano kwotę 5,6 mln zł), natomiast instrument ELENA zagwarantował kwotę blisko 10 mln zł na pomoc techniczną - prace badawcze i analityczne związane z projektem Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności na Pomorzu. 

Aby cały ten projekt spiąć finansowo i uzyskać kluczowe 90 mln zł dotacji na inwestycję z POIŚ, potrzebna jest deklaracja udziału od największych organizatorów transportu w województwie pomorskim. I tą deklaracją są właśnie uchwały powierzeniowe, które stają w porządku obrad podczas wrześniowych sesji Sejmiku WP oraz Rady Miasta Gdańska i Gdyni. 

Sesja Sejmiku, podczas której uchwała była procedowana, już się odbyła. Radni Gdyni o powierzeniu swoich zadań InnoBaltice zadecydują w środę, 26 września, natomiast radni Gdańska – 27 września. 

Pomimo że zadania własne powierza InnoBaltice trzech największych „graczy” transportu publicznego na Pomorzu, nie oznacza to, że platforma ograniczy się do wprowadzenia ujednoliceń systemu opłat tylko w komunikacji publicznej zarządzanej przez nich. Istotą i główną wartością projektu jest bowiem otwartość na wszystkich organizatorów transportu w województwie.

Poniedziałkowa uchwała Sejmiku WP jest tym samym zgodą, jakiej radni udzielili spółce na wdrażanie w województwie nowego systemu dystrybucji i rozliczania biletów. O tym, jak bardzo wyczekiwany społecznie jest to projekt, może świadczyć fakt, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

24/09/2018
Aktualizacja: 26 września także Rada Miasta Gdyni, a 27 września Rada Miasta Gdańska przyjęły uchwały powierzające zadania miast spółce InnoBaltica.
Logo firmowe, odnośnik do strony głównej
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP, przejście na podstronę BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone