Status prawny
InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000311943
NIP: 9571003404
REGON: 220639884
Dane kontaktowe
InnoBaltica Sp. z o.o. 
ul. Równa 19/21 
80-067 Gdańsk 
Polska 
Telefon: +48 720 810 939
E-mail kontaktowy: innobaltica@innobaltica.pl

Logo firmowe, odnośnik do strony głównej
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP, przejście na podstronę BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone