Zrealizowane projekty

Informujemy, że zakończone zostały projekty z zakresu biotechnologii oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które spółka InnoBaltica realizowała w latach 2008 - 2017. Poniżej przedstawiamy listę tych projektów. 

Projekt „Koordynacja działania klastra BioFarmKo jako narzędzia wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze biotechnologii, farmacji i kosmetyków w Województwie Pomorskim” zrealizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych. 

Projekt „Koordynacja i rozwój klastra BioEcoChem jako narzędzia wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze biotechnologii, chemii i ochrony środowiska i branż pokrewnych w woj. Pomorskim”, zrealizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych. 

Projekt „Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości - od koncepcji do realizacji”, zrealizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 10 Pomoc Techniczna Działanie 10. Informacja, komunikacja i przygotowanie projektów, Poddziałanie 10.2.2 przygotowanie projektów. 

Projekt „Droga do innowacji - podnoszenie kompetencji pomorskich MŚP”, zrealizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 

Projekt „INNOpomorze IV, Innowacyjne Powiązania”, zrealizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 

Projekt „Nanopuzzles” zrealizowany był w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej.
Logo firmowe, odnośnik do strony głównej
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP, przejście na podstronę BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone