zamówienia publiczne, Innobaltica, przetargi

Zamówienia publiczne

W tym miejscu znajdziesz informacje o naszych zamówieniach publicznych wszczętych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Informacje o zamówieniach na platformie zakupowej

Uwaga! Informacje o postępowaniach wszczętych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dostępne są pod adresem: 

Produkcja filmu oraz spotu

(ogoszenieozamwieniu_1592421822.pdf)

Pobierz Plik:

(siwz_1592421886.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dosiwz_1592421930.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr8dosiwz_1592421961.pdf)

Pobierz Plik:

(interconnect-briefprojektowy.pdf)

Pobierz Plik:

(interconnectlogomanualzacznikdoopz.pdf)

Pobierz Plik:

(scenariuszkoncepcyjnyfilmuzacznikdoopz.pdf)

Pobierz Plik:

(zalaczniki1-46-7dosiwz_1592422081.doc)

Pobierz Plik:

(odpowiedzinapytania_1592899554.pdf)

Pobierz Plik:

(odpowiedzinapytania1.pdf)

Pobierz Plik:

(informaciazotwarciaofert_1593419538.pdf)

Pobierz Plik:

(uniewanieniepostpowania.pdf)


Informacja o planie zawarcia umowy

Spółka InnoBaltica z siedzibą w Gdańsku (ul. Równa 19/21) zamierza zawrzeć umowę z firmą Polska Agencja Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul Słowackiego 13 o numerze NIP: 6342835389 na świadczenie usług informacyjno-promocyjnych związanych z udziałem spółki InnoBaltica w Polskim Kongresie Przedsiębiorczości. 

Działanie to jest związane z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym –budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szacowana wartość zamówienia to 18 360 zł netto. Termin realizacji zamówienia planowany jest na okres od lipca 2020 do 25 listopada 2020 r. 

Podstawą do udzielenia zamówienia jest art. 67. zam. publ. dotyczący udzielenie zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na fakt, że usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, który odpowiada za organizację Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości (jedyną imprezę/wydarzenie o dokładnie takim charakterze). 
22/05/2020

Przygotowanie analizy marketingowej w oparciu o dane i informacje pozyskane od pasażerów transportu publicznego w miastach położonych na terenie województwa pomorskiego - w metropolii trójmiejskiej oraz na jej obrzeżach, a także w oparciu o istniejące opracowania.

(ogoszenieozamowieniu.pdf)

Pobierz Plik:

(siwz_1564488188.pdf)

Pobierz Plik:

(zalaczniki1-46-7dosiwz.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dosiwz_1565175672.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr8dosiwz_1564058111.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dosiwztekstujednoliconypozmianachzdnia02.08.2019r_1565175719.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr8dosiwztekstujednoliconypozmianachzdnia02.08.2019r_1565175778.pdf)

Pobierz Plik:

(informaciazotwarciaofert_1565343430.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1566471955.pdf)

Uwaga! Nastąpiła zmiana miejsca publikacji dokumentów zw. z postępowaniem

W związku z dokonanymi w dniu 29.03.2019 r. zmianami dokumentacji w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zmiany systemu do elektronizacji z miniPortal na Open Nexus, uprzejmie informujemy, iż wszelka dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings

Pobierz plik:

(informacjawzakresiezmianysystemuelektonizacji.pdf)

Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności”

(ogoszenieozamwieniuopublikowane.pdf)

Pobierz Plik:

(zmianydotrecidokumentw29.03.2019r.pdf)

Pobierz plik:

(zebraniewykonawcw.pdf)

Pobierz plik:

(informacjadoogoszeniaozamwieniu.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1-4doogoszeniaozamwieniu.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr5doogoszenia.xlsx)

Pobierz plik:

(zalacznik4dosiwz6doogoszenia-opz.pdf)

Pobierz plik:

(espd-request.pdf)

Pobierz plik:

(espd-request.xml)

Pobierz plik:

(siwz_1545121050.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr6dosiwz.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr2doumowy-harmonogramrealizacjiprzedmiotuumowy.pdf)

Pobierz plik:

(warunkikorzystaniazusugiminiportal.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytania-ogoszenie.pdf)

Pobierz plik:

(przeduenieterminuskadaniawnioskw_1551710246.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytaniadoogoszenia24.01.2019r.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1550091950.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia2.pdf)

Pobierz plik:

(przeduenieterminuskadaniawnioskw1.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1550067786.pdf)

Pobierz plik:

(informacjadoogoszeniaozamwieniutreujednoliconapozmianachzdnia01.03.2019r.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytaniadoogoszenia.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytaniadosiwz.pdf)

Pobierz plik:

(protokozzebraniawykonawcw.pdf)

Pobierz plik:

(siwztekstujednoliconypozmianachzdnia01.03.2019r.pdf)

Pobierz plik:

(umowapowierzeniaprzetwarzaniadanych_projektpzum.pdf)

Pobierz plik:

(zalacznik4dosiwz6doogoszenia-opz_1551427491.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1-4doogoszeniaozamwieniu_1551427505.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr2doumowy-harmonogramrealizacjiprzedmiotuumowy_1551427535.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr3dosiwzumowa_1551443413.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr5doumowysla.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1dosiwz.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr6dosiwztekstpozminchzdnia01.03.2019r.pdf)

Pobierz plik:

(przeduenieterminuskadaniawnioskw2.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1551777831.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1551950172.pdf)

Pobierz plik:

(przeduenieterminuskadaniawnioskw_1553088899.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1553516000.pdf)

Archwium

Poniżej znajdziesz archiwalne ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Usługa dostępu do zasobów infrastrukturalnych i aplikacyjnych platformy chmurowej wraz z wdrożeniem dostarczonego rozwiązania technologicznego na potrzeby pilotażu projektowanego systemu poboru opłat w transporcie zbiorowym w wybranych obszarach testowych w ramach projektu INTERCONNECT – Pilot Case: Blekinge – Pomorskie: joint cross-border information and ticketing offer for sustainable public transport.

Pobierz Plik:

(ogoszenieozamwieniu_1550829243.pdf)

Pobierz plik:

(siwz_1531602677.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr4siwz_1528100588.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr8dosiwz_1528100619.pdf)

Pobierz plik:

Zaczniknr do siwz-jedz.doc

Pobierz plik:

(zaczniki135-7dosiwz.doc)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1532413050.pdf)

Pobierz plik:

(zmianatrecisiwz.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytania25.07.2018r.pdf)

Pobierz plik:

(informaciazotwarciaofert_1534840703.pdf)

Pobierz plik:

(zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej_1538204767.pdf)

•••
 

Opracowanie studium wykonalności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie Studium Wykonalności i Analizy Technicznej oraz wsparcie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego dla projektu pod nazwą „Budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności (PZUM)”

Pobierz plik:

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik:

SIWZ

Pobierz plik:

Załącziki 1-4, 6-8 do SIWZ

Pobierz plik:

Załącznik nr 5 do SWIZ

Pobierz plik:

Załącznik nr 9 do SIWZ

Pobierz plik:

Załącznik nr 10 do SIWZ

Pobierz plik:

Załączik nr 11 do SIWZ

Pobierz plik:

Załączik nr 12 do SIWZ

Pobierz plik:

(zmianasiwzzdnia30.04.2018r._1525244630.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia30.04.2018r._1525244904.pdf)

Pobierz plik:

(zacznik1-46-8dosiwztekstpozmianachzdnia30.04.2018r._1525244950.doc)

Pobierz plik:

(siwztekstujednoliconypozmianachzdnia30.04.2018r._1525244835.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr9dosiwz-tekstujednoliconypozmianachzdnia30.04.2018r.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytania.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr5dosiwztekstujednoliconypozmianachzdnia30.04.2018r._1525244773.pdf)

Pobierz plik:

(zmianaterminuskadaniaofert.pdf)

Pobierz plik:

(informaciazotwarciaofert.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia.pdf)

Pobierz plik:

(zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej_1528970497.pdf)

Logo firmowe, odnośnik do strony głównej
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP, przejście na podstronę BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone