Wspólny bilet dla Pomorza - dlaczego jest potrzebny

Wspólny bilet a potrzeby Pomorzan, czyli dlaczego to robimy?

Samorządy różnych szczebli województwa pomorskiego od lat prowadzą konsekwentną politykę zmierzającą do ograniczenia negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne. Działania te mają charakter systemowy, skoordynowany i wielosektorowy, a dotyczą m.in. transportu publicznego. 

Dziedzina ta jest bardzo aktualna i wymaga podjęcia działań interwencyjnych m.in. ze względu na notowany w ostatnich latach znaczny wzrost wskaźnika liczby samochodów osobowych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców (w województwie pomorskim w latach 2002-2012 wzrost aż o 67 proc., tj. do poziomu 483 pojazdów na 1000 mieszkańców; aktualnie jest to już ok. 520 pojazdów na 1000 mieszkańców).

 Bezpośrednim skutkiem takiej sytuacji jest wzrost emisji spalin, wzrost poziomu hałasu, a także konieczność utylizacji zdecydowanie większej liczby: pojazdów przeznaczonych do złomowania, ich ogumienia, zużytych olejów, akumulatorów i innych odpadów. 

Przeprowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego badania wykazały, że przeciętnie w każdym samochodzie osobowym w ramach podróży wykraczającej poza granice powiatu w województwie pomorskim siedzi statystyczne 1,5 osoby, licząc łącznie z osobą kierującą pojazdem, a w przypadku podróży do i z pracy ten udział jest jeszcze mniejszy i wynosi 1,3 osoby w pojeździe.

Dane te są szczególnie wymowne przy szacunkowych wyliczeniach, z których wynika, że jeden skład kolejowy jest w stanie zastąpić nawet kilkaset samochodów osobowych, a jeden autobus może zastąpić kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt takich aut. Powstrzymanie dalszej ekspansji energochłonnego transportu indywidualnego wydaje się więc koniecznością, zarówno w dziedzinie ochrony środowiska, jak i w kwestii racjonalnego gospodarowania nieodnawialnymi źródłami energii. 

W celu osiągnięcia takich efektów konieczne jest stworzenie atrakcyjnej dla pasażerów alternatywy w postaci sprawnego publicznego transportu zbiorowego. Transport taki musi zapewnić bezpośredniość podróży dzięki zintegrowaniu różnych systemów komunikacji publicznej, odpowiednią częstotliwość połączeń oraz możliwość podróżowania różnymi środkami transportu bez potrzeby dokonywania za każdym razem kolejnych płatności za przejazd bez potrzeby nabywania tradycyjnego biletu papierowego. 

Istniejący system publicznego transportu zbiorowego w województwie pomorskim nie posiada tych cech. Pasażerowie nie mają zapewnionej pełnej, jednolitej i wygodnej możliwości dokonywania racjonalnego wyboru trasy przejazdu i środka transportu oraz nowoczesnej i wygodnej realizacji płatności za przejazd. 

Celem projektu realizowanego przez spółkę InnoBaltica jest więc wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego systemu jednolitego poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim, a także stworzenie systemu jednolitej informacji pasażerskiej.

22/10/2017 
Logo firmowe, odnośnik do strony głównej
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP, przejście na podstronę BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone