Współpraca z InnoBaltica

Interconnect, czyli otwieramy region dla naszych sąsiadów, także tych zza morza

Województwo pomorskie ma szczególne położenie na mapie Polski. Jest jednym z okien na Morze Bałtyckie. To z tego terenu mieszkańcy i turyści wyruszają w świat – o ile wybierają drogę morską. Pewne jest jednak, że ten korytarz, który pozwala na transport wodny, a co za tym idzie na inicjowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi regionami leżącymi nad Bałtykiem, nie jest jeszcze dostatecznie wykorzystywany. Poprawie tego stanu rzeczy służy m.in. projekt Interconnect, który realizujemy z partnerami ze Szwecji, Niemiec, Danii, Litwy i Estonii.

Wystartował pilotaż

W Słupsku jako pierwszym mieście na Pomorzu pojawiły się w autobusach specjalne uchwyty dla pasażerów, będące jednocześnie urządzeniami testującymi. Jest to element pilotażu zmierzającego do utworzenia ujednoliconego systemu opłat za bilety w transporcie publicznym. Zachęcamy wszystkich pasażerów, aby sczytywali swoimi smartfonami kody QR i tagi NFC – w ten sposób pomagają nam pozyskiwać dane niezbędne do stworzenia przyjaznego systemu ujednoliconego biletu. pełny tekst

Wizyta studyjna w Kłajpedzie

Ostatnia w ramach projektu Interconnect wizyta studyjna miała miejsce w Kłajpedzie na Litwie. 21 maja 2019 r. partnerzy projektu z Niemiec, Polski, Szwecji, Estonii i Litwy spotkali się w siedzibie Klaipedos keleivinis transportas, żeby poznać i przeanalizować rozwiązania zastosowane w transporcie publicznym w tym rejonie Litwy. 


Seminarium i podpisanie umów pilotażowych

Podpisaniem umów umożliwiających przeprowadzenie pilotażu na tzw. wspólny bilet rozpoczęło się w czwartek seminarium pn. „Wzorce dla współczesnego transportu publicznego”. Po uroczystym podpisaniu umów, uczestnicy seminarium zapoznali się z raportem przygotowanym w ramach projektu Interconnect. Dotyczył on analizy systemów komunikacyjnych w różnych regionach krajów południowego Bałtyku. 

Rozpoczynamy dialog techniczny 

Aż 23 firmy zgłosiły swój udział w dialogu technicznym, jaki ogłosiła spółka InnoBaltica. Dotyczy on możliwych rozwiązań w projektowanym systemie poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim. Czym tak naprawdę jest dialog techniczny? To działanie, które ma dostarczyć zamawiającemu usługę lub rozwiązanie szczegółowej, eksperckiej wiedzy od firm specjalizujacych się w określonych działaniach. Poprzez konsultacje z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami zamawiajacy ma możliwość opracowania dokumentacji przetargowej, która będzie w jak największym zakresie odpowiadała jego potrzebom.   
Kontakt | Polityka prywatności | BIP logo |
Innobaltica logo
(c)2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone